Toestemmingsformulier

 

CAT-minderjarigen toestemmingsformulier

In te vullen door CAT-therapeut, te ondertekenen door ouders of voogd, minderjarige en CAT-therapeut

Dit formulier dient te worden ondertekend door de ouders of voogd van een minderjarige die niet wilsbekwaam is en door de CAT-therapeut die de behandeling gaat geven. De CAT-behandelovereenkomst dient alsnog te worden ingevuld waarbij de minderjarige als cliënt geldt. De CAT-behandelovereenkomst wordt ondertekend door de (indien mogelijk beide) gezagdragende ouder(s) of voogd. De gezagdragende ouder(s) of voogd dien(t/en) toe te zien op de rechten van de wilsonbekwame minderjarige. Zie voor uitleg over wilsbekwaamheid en overige details hoofdstuk 7 van de CAT-reglementen. Over het algemeen geldt het volgende:

- Kinderen tot 12 jaar: niet wilsbekwaam, ouders of voogd moeten voor elke behandeling toestemming geven en dit formulier voor elke behandeling en elke sessie ondertekenen
- Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: potentieel wilsbekwaam, voor een behandeling is in principe de toestemming van zowel de minderjarige als de ouders of voogd nodig en dit formulier moet voor elke behandeling en sessie ondertekend worden
- Minderjarige van 16 tot 18 jaar: in principe wilsbekwaam, voor een behandeling is geen toestemming van de ouders of voogd nodig,alleen van de minderjarige (tenzij deze expliciet wilsonbekwaam is in welk geval dit formulier ook voor elke sessie ingevuld en ondertekend moet worden)

Indien er sprake is van één gezagdragende ouder of voogd, moeten dit formulier en de CATbehandelovereenkomst ondertekend worden door de ouder of voogd, de minderjarige en de CATtherapeut.
Indien er sprake is van twee gezagdragende ouders dient dit formulier en de CATbehandelovereenkomst door beide gezagdragende ouders, de minderjarige en de CAT-therapeut te worden ondertekend.
Indien er sprake is van een niet wilsbekwame minderjarige, dient dit formulier voor elke sessie te worden ingevuld en ondertekend.
Indien de minderjarige ouder is dan 12 jaar en als wilsbekwaam kan worden gezien (en dit aantoonbaar is), is dit formulier niet nodig en kan de behandeling plaatsvinden. De CATbehandelovereenkomst dient dan alsnog door de wilsbekwame minderjarige te worden ondertekend.

- Sensitherapie, - (Nieuwetijds-) kindercoaching, - Rouwbegeleiding, - Systemisch werken en/of MIR-methode

Ondergetekenden verklaren dat:

- De minderjarige als niet wilsbekwaam wordt beschouwd
- De ouders of voogd toeziet(toezien) op de rechten van de minderjarige waar het deze behandeling betreft
- De ouders of voogd toestemming geeft(geven) voor de behandeling van de minderjarige zoals beschreven in dit document op de aangegeven datum
- De CAT behandelovereenkomst tevens is ondertekend door de ouders of voogd 

Direct een intake doen?


Ziektebeelden voor de maand

Juli

  • Darmkrampen 
  • Vakantiekilo’s
  • Hooikoorts 
  • Zonneallergie 
  • Insectenbeten
  • Kwallenbeet
  • Zonnesteek
  • Diaree

KvK nummer: 17275214
BTW-ID: NL165434508B01
Vergoedingen verzekeraar: 
24505: kindercoaching
24513: Lichaamsgerichte psychotherapie

Contact

Praktijk Imala
Anne-Marie Koppens

Keizersdijk 8a
(Rode benzinepomp bij voordeur)
5721WG Asten

Telefoon: 06 - 51032104
Bereikbaar van 8.30 tot 20.00 uur.

E-mail:

Om tegemoet te komen aan de wensen van cliënten,
kunnen behandelingen alleen via een afspraak ingepland worden.


© Praktijk Imala | Website: Van Dongen Design